Робочі навчальні програми

[su_spoiler title=”Загальноосвітня підготовка” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Українська мова 

Українська література

Всесвітня історія

Історія України

Англійська мова

Зарубіжна література І семестр

Зарубіжна література ІІ семестр

Громадянська освіта

Німецька мова (І курс)

Німецька мова (ІІ курс)

Біологія

Екологія

Географія

Фізика

Захист Вітчизни

Фізична культура

Фізична культура (факультативний курс)

Математика

Інформатика

Хімія

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Механіки” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

[su_spoiler title=”І курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Вступ до спеціальності

[su_spoiler title=”ІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Англійська мова за професійним спрямуванням

Соціологія

Математика

Вища математика

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Основи обробки матеріалів та інструмент

Технічна механіка

Основи комп’ютерної графіки

Технологія конструкційних матеріалів

Верстатна практика

Слюсарна практика

Креслення (Нарисна геометрія та інженерна графіка)

Фізична культура

Комп’ютерна техніка та програмування

Економіка та організація підприємства

Англійська мова

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Безпека життєдіяльності

[su_spoiler title=”ІІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Англійська мова за професійним спрямуванням

Німецька мова за професійним спрямуванням

Фізичне виховання

Комп’ютерна техніка та програмування

Основи обробки матеріалів та інструмент

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи устаткувань

Технологічне устаткування механо-складальних та ремонтних цехів

Технологія машинобудуванння

Технологічне устаткування ливарних, ковальсько-пресових та термічних цехів

Культурологія

Основи філософських знань

Технічна механіка

Технологія конструкційних матеріалів

Технічне обслуговування, ремонт та монтаж технологічного устаткування

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Основи комп’ютерної графіки

Навчальна практика на здобуття робітничої професії “Токар”

Навчальна практика на здобуття робітничої професії “Фрезерувальник”

[su_spoiler title=”ІV курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Організація, планування та економіка ремонтних робіт

Технологічні основи та програмування для верстатів ЧПК

Технологічне устаткування ливарних, ковальсько-пресових та термічних цехів

Технічне нормування робіт в ремонтно-механічних цехах

Підйомно-транспортне устаткування

Основи охорони праці на підприємствах машинобудування

Технічне обслуговування, ремонт та монтаж технологічного устаткування

Фізичне виховання

Основи проєктування пристроїв для ремонту технологічного устаткування

Виробнича технологічна практика

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Газовики” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

[su_spoiler title=”ІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Культурологія

Фізична культура

Математика

Вища математика

Газові мережі та устаткування

Інженерна геодезія

Загальна електротехніка з основами електроніки

Інженерно-технічне устаткування будівель

Слюсарна практика

Геодезична практика

Теплотехніка

Природні та штучні гази

Основи технічної механіки

Основи підприємницької діяльності

Комп’ютерне проектування

Англійська мова за професійним спрямуванням

Англійська мова

Економічна теорія

Матеріалознавство

[su_spoiler title=”ІІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

 Англійська мова за професійним спрямуванням

Соціологія

Техніка користування ЕОМ

Гідравлічні машини

Газові мережі та устаткування

Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві

Гідравліка

Фізичне виховання

Основи філософських знань

Експлуатація устаткування та систем газопостачання

Газифіковані котельні агрегати

Охорона праці

Матеріалознавство

Основи стандартизації, метрології та взаємозамінності

Безпека життєдіяльності

[su_spoiler title=”ІV курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Економіка і планування галузі

Енергоощадність газопостачання

Експлуатація устаткування та систем газопостачання

Основи підприємництва та управлінської діяльності

Впровадження поліетиленових газопроводів

Автоматика і телемеханіка систем газопостачання

Основи вентиляції і кондиціювання

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Електрики” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

[su_spoiler title=”І курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Вступ до спеціальності

Культурологія

[su_spoiler title=”ІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Англійська мова

Математика

Фізична культура

Комп’ютерна техніка та програмування

Основи технічної механіки

Слюсарно-механічна практика

Інженерна графіка

Комп’ютерна графіка

Технічна механіка

Інформатика

Англійська мова за професійним спрямуванням

Вища математика

Конструкційні та електричні матеріали

Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики

Безпека життєдіяльності

Креслення

[su_spoiler title=”ІІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Англійська мова за професійним спрямуванням

Фізичне виховання

Електричні вимірювання

Електроустаткування промислових підприємств і цивільних споруд

Основи електропривода

Системи керування електроприводами

Електричні машини

Електричні апарати

Електропостачання підприємств і цивільних споруд

Налагодження електроустаткування

Основи проектування та конструювання електроустановок

Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики

Основи стандартизації, метрології та взаємозамінності

[su_spoiler title=”ІV курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Соціологія

Економіка та організація електротехнічної служби підприємства

Фізичне виховання

Електроустаткування промислових підприємств і цивільних споруд

Основи електропривода

Системи керування електроприводами

Надійність електроприводів

Охорона праці

Основи філософських знань

Енергозбереження

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Автоелектрики” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

[su_spoiler title=”І курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Культурологія

[su_spoiler title=”ІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Англійська мова за професійним спрямуванням

Соціологія

Основи правознавства

Вища математика

Фізична культура

Математика

Метрологія та вимірювальна техніка

Економічна теорія

Технічна механіка

Слюсарно-механічна практика

Інженерна графіка

Основи електроніки та мікроелектроніки

Інформатика

Комп’ютерна графіка та дизайн

Англійська мова

Безпека життєдіяльності

Основи стандартизації

[su_spoiler title=”ІІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Англійська мова за професійним спрямуванням 

Фізичне виховання

Комп’ютерна техніка та програмування

Електроустаткування автомобілів і тракторів

Основи електроенергетики та електропостачання автомобілів і тракторів

Електричні машини та основи електроприводу

Будова і експлуатація автомобілів і тракторів

Двигуни автомобілів і тракторів

Навчальна практика для отримання робочої професії “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування автомобілів”

Основи електроніки та мікроелектроніки

Основи автоматики

Електроматеріалознавство

[su_spoiler title=”ІV курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Економіка підприємства

Фізичне виховання

Електроустаткування автомобілів і тракторів

Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу

Двигуни автомобілів і тракторів

Діагностика автомобілів

Охорона праці в галузі

Виробнича переддипломна практика

Виробнича технологічна практика

Технічне обслуговування автомобілів

Основи філософських знань

Охорона праці

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Комп’ютерники” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

[su_spoiler title=”ІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Англійська мова за професійним спрямуванням

Економічна теорія

Фізика

Вища математика

Математика

Фізична культура

Програмування

Комп’ютерна електроніка

Дискретна математика

Комп’ютерна логіка

Інженерна та комп’ютерна графіка

Комп’ютерне проектування

Англійська мова

Технології. Основи підприємницької діяльності

[su_spoiler title=”ІІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Англійська мова за професійним спрямуванням

Програмування

Архітектура комп’ютерів

Комп’ютерні мережі

Комп’ютерна електроніка

Комп’ютерна схемотехніка

Web-дизайн

Комп’ютерна логіка

Теорія ймовірності і математична статистика

Операційні системи

Системне програмування

Фізичне виховання

[su_spoiler title=”ІV курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Виробничо-технологічна практика 

Економіка і планування виробництва

Технічне обслуговування ЕОМ

Комп’ютерні мережі

Операційні системи

Системне програмування

Фізичне виховання

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Основи філософських знань

Культурологія

Основи програмної інженерії

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Бухгалтери” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

[su_spoiler title=”І курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Культурологія

Вступ до спеціальності

[su_spoiler title=”ІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Соціологія

Основи філософських знань

Маркетинг

Податкова система

Математика

Вища математика

Фізична культура

Інформатика та комп’ютерна техніка

Англійська мова

Політична економія

Основи підприємницької діяльності

Статистика

Англійська мова за професійним спрямуванням

Безпека життєдіяльності

Бухгалтерський облік

[su_spoiler title=”ІІІ курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

Інформаційні системи і технології в обліку

Економічний аналіз

Організація обліку на підприємстві в галузі

Фінансовий облік

Контроль і ревізія

Ціноутворення

Фізичне виховання

Англійська мова за професійним спрямуванням

Гроші та кредит

Менеджмент

Фінанси підприємств

Охорона праці

Облік і звітність в бюджетних установах

Казначейська справа

Податкова система

Основи аудиту

Фінанси

[su_spoiler title=”ІV курс” style=”simple” icon=”caret” class=”course_accordion”]

 

[/su_spoiler]