Робочі навчальні програми

Механіки
ІІ курс

Англійська мова

Історія України

Соціологія

Математика

Вища математика

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Основи обробки матеріалів та інструмент

Загальна електротехніка та електроніка

Технічна механіка

Основи комп’ютерної графіки

Технологія конструкційних матеріалів

Навчальна практика на здобуття робітничої професії "Фрезерувальник"

Верстатна практика

Слюсарна практика

Нарисна геометрія та інженерна графіка

ІІІ курс

Англійська мова за професійним спрямуванням

Німецька мова за професійним спрямуванням

Фізичне виховання

Комп'ютерна техніка та програмування

Основи обробки матеріалів та інструмент

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи устаткувань

Технологічне устаткування механо-складальних та ремонтних цехів

Технологія машинобудуванння

Технологічне устаткування ливарних, ковальсько-пресових та термічних цехів

Культурологія

ІV курс

Організація, планування та економіка ремонтних робіт

Технологічні основи та програмування для верстатів ЧПК

Технологічне устаткування ливарних, ковальсько-пресових та термічних цехів

Технічне нормування робіт в ремонтно-механічних цехах

Підйомно-транспортне устаткування

Газовики
ІІ курс

Культурологія

Історія України

Фізична культура

Математика

Вища математика

Газові мережі та устаткування

Інженерна геодезія

Основи електротехніки

Основи технічної механіки

Інженерно-технічне устаткування

Слюсарна практика

Матеріалознавство

Теплотехніка

Природні та штучні гази

Теплотехніка

ІІІ курс

 Англійська мова за професійним спрямуванням

Соціологія

Техніка користування ЕОМ

Гідравлічні машини

Газові мережі та устаткування

Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві

Основи вентиляції і кондиціонування

Гідравліка

Фізичне виховання

ІV курс

Економіка і планування галузі

Енергоощадність газопостачання

Експлуатація устаткування та систем газопостачання

Основи підприємництва та управлінської діяльності

Впровадження поліетиленових газопроводів

Автоматика і телемеханіка систем газопостачання

Охорона праці

Електрики
Автоелектрики
ІІ курс

Культурологія

Англійська мова

Історія України

Соціологія

Основи правознавства

Основи вищої математики

Фізична культура

Математика

Метрологія та вимірювальна техніка

Економічна теорія

Технічна механіка

Слюсарно-механічна практика

Інженерна графіка

ІІІ курс

Англійська мова за професійним спрямуванням 

Фізичне виховання

Комп'ютерна техніка та програмування

Електроустаткування автомобілів і тракторів

Основи електроенергетики та електропостачання автомобілів і тракторів

Електричні машини та основи електроприводу

Будова і експлуатація автомобілів і тракторів

Двигуни автомобілів і тракторів

Навчальна практика для отримання робочої професії “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування автомобілів”

Фізичне виховання

ІV курс

Економіка підприємства

Фізичне виховання

Електроустаткування автомобілів і тракторів

Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу

Двигуни автомобілів і тракторів

Діагностика автомобілів

Охорона праці в галузі

Виробнича переддипломна практика

Виробнича технологічна практика

Технічне обслуговування автомобілів

 

 

Print Friendly, PDF & Email