Робочі навчальні програми

Механіки
І курс

Вступ до спеціальності

ІІ курс

Англійська мова за професійним спрямуванням

Соціологія

Математика

Вища математика

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Основи обробки матеріалів та інструмент

Технічна механіка

Основи комп’ютерної графіки

Технологія конструкційних матеріалів

Верстатна практика

Слюсарна практика

Креслення (Нарисна геометрія та інженерна графіка)

Фізична культура

Комп'ютерна техніка та програмування

Економіка та організація підприємства

Англійська мова

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Безпека життєдіяльності

ІІІ курс

Англійська мова за професійним спрямуванням

Німецька мова за професійним спрямуванням

Фізичне виховання

Комп'ютерна техніка та програмування

Основи обробки матеріалів та інструмент

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи устаткувань

Технологічне устаткування механо-складальних та ремонтних цехів

Технологія машинобудуванння

Технологічне устаткування ливарних, ковальсько-пресових та термічних цехів

Культурологія

Основи філософських знань

Технічна механіка

Технологія конструкційних матеріалів

Технічне обслуговування, ремонт та монтаж технологічного устаткування

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Навчальна практика на здобуття робітничої професії "Токар"

Навчальна практика на здобуття робітничої професії "Фрезерувальник"

ІV курс

Організація, планування та економіка ремонтних робіт

Технологічні основи та програмування для верстатів ЧПК

Технологічне устаткування ливарних, ковальсько-пресових та термічних цехів

Технічне нормування робіт в ремонтно-механічних цехах

Підйомно-транспортне устаткування

Основи охорони праці на підприємствах машинобудування

Технічне обслуговування, ремонт та монтаж технологічного устаткування

Фізичне виховання

Основи проєктування пристроїв для ремонту технологічного устаткування

Виробнича технологічна практика

Газовики
ІІ курс

Культурологія

Фізична культура

Математика

Вища математика

Газові мережі та устаткування

Інженерна геодезія

Загальна електротехніка з основами електроніки

Інженерно-технічне устаткування будівель

Слюсарна практика

Геодезична практика

Теплотехніка

Природні та штучні гази

Основи технічної механіки

Основи підприємницької діяльності

Комп'ютерне проектування

Англійська мова за професійним спрямуванням

Англійська мова

Економічна теорія

Матеріалознавство

ІІІ курс

 Англійська мова за професійним спрямуванням

Соціологія

Техніка користування ЕОМ

Гідравлічні машини

Газові мережі та устаткування

Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві

Гідравліка

Фізичне виховання

Основи філософських знань

Експлуатація устаткування та систем газопостачання

Газифіковані котельні агрегати

Охорона праці

Матеріалознавство

Основи стандартизації, метрології та взаємозамінності

Безпека життєдіяльності

ІV курс

Економіка і планування галузі

Енергоощадність газопостачання

Експлуатація устаткування та систем газопостачання

Основи підприємництва та управлінської діяльності

Впровадження поліетиленових газопроводів

Автоматика і телемеханіка систем газопостачання

Основи вентиляції і кондиціювання

Електрики
І курс

Вступ до спеціальності

Культурологія

ІІ курс

Англійська мова

Математика

Фізична культура

Комп'ютерна техніка та програмування

Основи технічної механіки

Слюсарно-механічна практика

Інженерна графіка

Комп’ютерна графіка

Технічна механіка

Інформатика

Англійська мова за професійним спрямуванням

Вища математика

Конструкційні та електричні матеріали

Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики

Безпека життєдіяльності

ІІІ курс

Англійська мова за професійним спрямуванням

Фізичне виховання

Електричні вимірювання

Електроустаткування промислових підприємств і цивільних споруд

Основи електропривода

Системи керування електроприводами

Електричні машини

Електричні апарати

Електропостачання підприємств і цивільних споруд

Налагодження електроустаткування

Основи проектування та конструювання електроустановок

Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики

Основи стандартизації, метрології та взаємозамінності

ІV курс

Соціологія

Економіка та організація електротехнічної служби підприємства

Фізичне виховання

Електроустаткування промислових підприємств і цивільних споруд

Основи електропривода

Системи керування електроприводами

Надійність електроприводів

Охорона праці

Основи філософських знань

Енергозбереження

Автоелектрики
І курс

Культурологія

ІІ курс

Англійська мова за професійним спрямуванням

Соціологія

Основи правознавства

Вища математика

Фізична культура

Математика

Метрологія та вимірювальна техніка

Економічна теорія

Технічна механіка

Слюсарно-механічна практика

Інженерна графіка

Основи електроніки та мікроелектроніки

Інформатика

Комп'ютерна графіка та дизайн

Англійська мова

Безпека життєдіяльності

Основи стандартизації

ІІІ курс

Англійська мова за професійним спрямуванням 

Фізичне виховання

Комп'ютерна техніка та програмування

Електроустаткування автомобілів і тракторів

Основи електроенергетики та електропостачання автомобілів і тракторів

Електричні машини та основи електроприводу

Будова і експлуатація автомобілів і тракторів

Двигуни автомобілів і тракторів

Навчальна практика для отримання робочої професії “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування автомобілів”

Основи електроніки та мікроелектроніки

Основи автоматики

Електроматеріалознавство

ІV курс

Економіка підприємства

Фізичне виховання

Електроустаткування автомобілів і тракторів

Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу

Двигуни автомобілів і тракторів

Діагностика автомобілів

Охорона праці в галузі

Виробнича переддипломна практика

Виробнича технологічна практика

Технічне обслуговування автомобілів

Основи філософських знань

Охорона праці

Комп'ютерники
ІІ курс

Англійська мова за професійним спрямуванням

Економічна теорія

Фізика

Вища математика

Математика

Фізична культура

Програмування

Комп'ютерна електроніка

Дискретна математика

Комп'ютерна логіка

Інженерна та комп'ютерна графіка

Комп'ютерне проектування

Англійська мова

Технології. Основи підприємницької діяльності

ІІІ курс

Англійська мова за професійним спрямуванням

Програмування

Архітектура комп’ютерів

Комп'ютерні мережі

Комп'ютерна електроніка

Комп'ютерна схемотехніка

Web-дизайн

Комп'ютерна логіка

Теорія ймовірності і математична статистика

Операційні системи

Системне програмування

Фізичне виховання

ІV курс

Виробничо-технологічна практика 

Економіка і планування виробництва

Технічне обслуговування ЕОМ

Комп'ютерні мережі

Операційні системи

Системне програмування

Фізичне виховання

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Основи філософських знань

Культурологія

Основи програмної інженерії

 

 

Print Friendly, PDF & Email